Odštampajte ovu stranicu

Livnica Preciznih Odlivaka d.o.o.

Izgradnja nove proizvodne hale
Investitor : Livnica Preciznih Odlivaka d.o.o. Ada
Lokacija : Ada, Srbija
Godina : 2019

LPO small

Za naručioca Preciznih Odlivaka d.o.o. Ada ugovorena  je tenička dokumentacija za izgradnju novog objekta livnice preciznih odlivaka –SX.

Kompleks fabrike će obuhvatiti:

  1. proizvodnu halu površine oko 6.000m2 u kojoj će se nalaziti sledeći sadržaji:

  - prostorije za zaposlene: garderobe, sanitarni čvorovi, trpezarija

  - proizvodni deo: livnica, voskarnica, oblaganje jezgara, sušenje, razbijanje kalupa, peskiranje,

    brušenje, magacini sirovina, legura, voska i gotovih proizvoda, finalizacija, kontrola i pakovanje

  - energetski deo: TS 2x1MVA, kotlarnica, dizel agregat, kompresorska stanica

  - magacini legura, ostalih sirovina, voska i gotovih proizvoda, alatnica, magacin alata, prostorije za

    službu održavanja i ostale prateće prostorije

  1. objekte na otvorenom uz proizvodnu halu:

   - sistem za hlađenje

   - sistem za odsisavanje

   - sistem za argon stanicu

   - otpad keramike

   - prečistač vode

  1. infrastrukturne objekte:

   - saobraćajnice oko hale sa priključkom na postojeće saobraćajnice kompleksa, platoi i parkinzi

   - priključni gasovod od MRS do kotlarnice

   - priključni VN vod od postojeće TS do nove TS

   - priključak na postojeću vodovodnu mrežu kompleksa

   - rezervoari hidrantske vode sa pumpnom stanicom

   - priključak na mrežu fekalne kanalizacije kompleksa

   - priključak na mrežu atmosferske kanalizacije kompleksa