Odštampajte ovu stranicu

Le Belier

Pogon livnice
Investitor : Le Belier
Lokacija : Kikinda, Srbija
Godina : 2011

 

Za francusku kompaniju "Le Belier" urađen je projekat idejnog rešenja nove upravne zgrade i proširenja proizvodne hale Livnice ''Le Belier'' u  Kikinda

Projektovana povšina upravne zgrade je cca 2400 m2 a proizvodne hale cca 2600 m.